MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij.
Maar wat wordt ermee bedoeld?
 

Verantwoordelijkheid

Wij als Dings Kartonnages willen concreet en aantoonbaar aan onze stakeholders laten zien wat wij verstaan onder MVO en dat het niet slechts een hol begrip is.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze besluiten en activiteiten op maatschappij en milieu. Hierover willen we open en transparant zijn.
 We hebben daarom deelgenomen aan het door de Kartoflex georganiseerde collectieve ISO 26000 traject. De ISO 26000 richtlijn is gemaakt voor organisaties die ondersteuning willen bij het in de praktijk brengen van MVO. Vanuit de wens hun steentje bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
 
Middels onze zelfverklaring en referentiematrix tonen we aan dat we de principes en richtlijnen van ISO 26000 toepassen.

logo_nen_iso26000_mvo-zelfverklaring
Dings Kartonnages B.V. Dings Kartonnages B.V.
+31 (0)77 - 326 20 00