Certificeringen

Dings logo BRCDings - logo FSCDings ISO14001


BRC-IoP

Wij hebben het BRC-certificaat al sinds 2007 en we garan-
deren daarmee dat de kwaliteit en voedselveiligheid van de door ons geproduceerde verpakkingen aan de allerhoogste eisen voldoet.
De BRC-IoP certificering is door het British Retail Consortium ontwikkeld en richt zich – evenals de door de Europese kartonproducenten ontwikkelde GMP FEFCO standaard – op de eisen ten aanzien van voedselveiligheidsgaranties. Hiervoor worden de door de HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) en de GMP (Good Manufacturing Practice) richtlijnen toegepast. Deze richtlijnen zijn specifiek voor de productie van verpakkingen voor de voedings-
middelenindustrie.
 Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren
FSC®

Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen met alle aandacht voor de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn. Alle grote milieu- en ontwikkelings-
organisaties bevelen FSC aan. Karton dat is gemaakt van hout, afkomstig uit een FSC-gecertficeerd bos,  is herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat karton met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komt, moeten alle schakels in de keten worden gecertificeerd.
Ons certificaat garandeert u dat wij ons houden aan alle regels van FSC. Desgewenst kunnen we het FSC-logo op uw verpakkingen drukken.

Milieuzorgsysteem

ISO14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen.
Wij hebben dit managementsysteem ingevoerd om structureel aandacht te besteden aan het milieu in onze (dagelijkse) bedrijfsvoering. Het voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, het beheersen van de milieurisico’s en bovenal  het streven naar een permanente verbetering van onze prestaties op milieugebied staan daarbij centraal.

Dings Kartonnages B.V. Dings Kartonnages B.V.
+31 (0)77 - 326 20 00